Home Blog

Truth of Dajjal

2

Who is Dajjal? truth of dajjal

Dajjal means “deceiver” in Arabic.

In Islamic eschatology, Al-Masih Ad-Dajjal is an evil false prophet whom, it is said, will come to earth and try to lure people into following Shaytan (Satan).

It is believed he will then be destroyed by Isa Alaihis Salam, or the mahdī Alaihis Salam.

In the Hadith, an Islamic holy book said to contain the teachings of Prophet Muhammad SAWﷺ (peace & blessings be upon him) Dajjal is described as having curly hair, one eye, and the word “kafir” – unbeliever – on his forehead, Truth of Dajjal.

a false messianic figure who will come forth before the end of time; after a reign of 40 days or 40 years, he will be destroyed by Isa Alaihis Salam or the mahdī Alaihis Salam(“rightly guided one”) or both, and the world will submit to God. Al-Dajjāl first appeared as the Antichrist in pseudoapocalyptic Christian literature and is reworked in ḥadīth (sayings) ascribed to the Prophet Muhammad SAWﷺ (peace & blessings be upon him). There he is described as a plump, one-eyed man with a ruddy face and curling hair and the Arabic letters k-f-r (“unbelief”) on his forehead. Al-Dajjāl will appear during a period of great tribulation; he will be followed by the Jews and will claim to be God in Jerusalem. He will work false miracles, and most people will be deceived. At this moment will occur the Second Coming of Isa Alaihis Salam, Truth of Dajjal.

Truth of Dajjal

Maseeh Dajjal tamaam Dajjalon aur kazabon ka sardar hoga

۞ Hadees:
Samra bin jandab (R.A) se marvi hai ke Allah ke Rasool (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne irshad farmaya: Allah ki qasam! Qayamat qayem nahi hogi hatta ke 30 Kazaab nikleinge, Sab se aakhri Kana Dajjal hoga jis ki baayi aankh kaani hogi.”

Masnad Ahmad 22/5
Sunan al Kubra; Kitab ul Salat 339/3
Majma al Zawaid 448/2

۞ Hadees:
Hazrat Abdullah bin umer (R.A) farmatey hai ke mein ne alalh ke Rasool (Sallallahu Alaihay Wasallam) ka irshad suna ke “Maseeh Dajjal se pehle 30 ya is se Ziada jhootey zahir hongey (aur yeh sab kuch) Qayamat se pehle hoga.”

Masnad Ahmad 139/2, Abu Ya’ala 5706
Majma al Zawaid Kitab ul Fitan 642/7

۞ Hadees:
Hazrat Imran bin Hiseen (R.A) farmatey hai ke main ne Allah ke Rasool (Sallallahu Alaihay Wasallam) se suna ke Padaish e Adam A.S se ta Qayamat Dajjal se bada koi Amar (fitna) nahi.

Sahih Muslim; Kitab ul Fitan 2946

Truth of Dajjal.

Dajjal badey Ghusse se khurooj karega

۞ Hadees:
Hazrat Hafsa (R.A) se mairvi hai ke Rasool Allah (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne irshad farmaya: “Dajjal is ghussay ke sath khurooj karega jis mein wo mubtala hoga.”

Sahih Muslim; Kitab ul Fitan 2932
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Dajjal ki Shakal o Soorat

۞ Hadees:
Hazrat Anas (R.A) se marvi hai ke Nabi Kareem (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne irshad farmaya: “Har Nabi ne apni Ummat ko kaaney aur jhootay (Dajjal) se daraya hai, khabardar wo kaana hai halankey tumhara Rab kana nahi. is (Dajjal) ki aankhon ke darmayan kafir likha hoga.”

Sahih Bukhari; Kitab ul Fitan 7131

۞ Hadees:
Ek riwayat mein hai ke Aap (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne irshad farmaya: “Main tume aise baat batata hoon jo doosre Ambiya ne nahi batai wo (Dajjal) kaana hoga jabkey tumhara Rab kaana nahi.”

Sahih Bukhari; Kitab ul Fitan 7127

۞ Hadees:
Hazrat Anas bin Malik (R.A) se mairvi hai ke Allah ke Rasool (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne irshad farmaya Dajjal kana hey, is ki aankhon ke darmayan kafir likha hoga phir Aap ne hijja kar ke bataya (kaaf, faa, raa) jisey har musalman perh sakega.

Sahih Muslim; Kitab ul Fitan 7365

۞ Hadees:
Ek riwayat mein hai ke: “isey har musalman parh sakega Chahe wo pedha likha ho ya anpadh ho.”

Kya Dajjal Aadmi hoga?

Hadees:
Hazrat Ibada bin Samat (R.A) se marvi hai ke Nabi Kareem (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne irshad farmaya: “Maine tumhe Dajjal ke baarey mein khabar di hai aur mujhe khadsha hai ke tum isey pehchan naa sakoeg. Maseeh Dajjal ek pasta qad aadmi hoga, ghunghraaley baal hongey, aankh kaani aur mitti hui na bohat unchi ubhri hui aur na bohat dhansi hui hogi phir bhi agar tumhe is ke baarey mein Shak o Shubha ho tou khoob jaan rakho ke tumhara Rab tou kana nahi hai.”

🌺Sunan Abu Dawood; Kitab ul Malahim, 4312
🌺Sahih Jame Al Sagheer, 317

۞ Hadees:
Hazrat Fatima bint Qais (R.A) (Ek taveel hadees mein jo mutasil baad mein mazkor hai) farmati hai ke: “..main (Dajjal ka) jasoos hon tum is sunsan jaga ki taraf chalo jahan ek aadmi tumhare khabar ka mushtaq hai tou wo sab wahan gaye aur kehte hai ke wahan hum ne itna bara aadmi dekha ke waisa qad awar magar (lohey ki zanjeeron se) jakra huwa aadmi pehle kabhi nahi dekha tha.”

🌺Sahih Muslim; Kitab ul Fitan 2942 truth of dajjal

Truth of Dajjal.

Kya Dajjal Zinda hai?

۞ Hadees:

Hazrat Fatima bint Qais (R.A) farmati hai ke Nabi Kareem (Sallallahu Alaihay Wasallam) Namaz se farigh ho kar mimber per tashreef laye aur muskuratey huwey farmaya ke har banda apni jaye Namaz par baitha rahey phir kaha, kya tumhe ilm hai ke maine tumhe kyon jama kiya hai? logon ne kaha Allah aur is ka Rasool hi behter jantey hain. Aap (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne farmaya: “Qasam Allah ki maine tumhe targheeb o tarheeb (wa’az o naseehat) ke liye ikatha nahi kiya balkey is liye jama kiya hai ke tameem daari jo Isaai tha wo meri bait kar ke daiyra islam mein dakhil ho chuka hai is ne mujhe Maseeh Dajjal ke barey mein waise hi khabar di jaise main tumhe diya karta hoon.

Is ne kaha hai ke wo lakham aur jazaam Qabeelay ke 30 aadmion ke sath behri jahaz mein sawar tha ke maheena bhar bahri mojien in ki kashti se khailti raheen hatta ke in ki kashti maghrib ki taraf ek jazeeray par ja lagi phir wo ek choti kashti par sawar ho kar jazeeray mein ja utrey jahan inhe ghaney balon wala aisa janwar mila jis ke moonh ya dum ki shanakht na mumkin thi. Unhone pucha ke tu koun hai? janwar ne kaha ke main jasoos hoon, Unhone kaha kis ka jasoos? is ne kaha ke is shakhs ki taraf chalo jo “deer” me tumhare khabar ka mushtaq hai. Tameem (R.A) ne kaha ke jab janwar ne is shakhs ka naam liya tou hum darey ke kaheen yeh Shaitan na ho. truth of dajjal

Tameem (R.A) ne kaha ke phir hum taiz taiz chaltey huwey deer (sunsan jaga) mein dakhil huwey tou wahan hum ne itna bada insan dekha ke waisa qadawar magar jakra hua Aadmi kabhi na dekha tha. is ke dono hath gardan ke peeche aur paon takhno ke sath mazboot lohey se bandhey huwey they. truth of dajjal

Hum ne kaha kambakht! tu koun hai? is ne kaha ke meri khabar tou hasil kar hi logey yeh batao ke tum koun ho? logon ne kaha ke hum Ahle Arab hai aur Ek samandri jahaz mein mahav e safar they ke samandar mein tughyani aa gai jis ki wajah se maheena bhar humara jahaz mojon ka shikar raha phir hum is jazeeray ke qareeb pohanchay tou ek choti kashti mein baith kar is jazeeray mein dakhil huwey tou hume (yeh) janwar mila jis ke balon ki kasrat ki waja se moonh ya pusht maloom nahi hote thi hum ne is se pucha kambakht tu koun hai? tou is ne kaha: main jasoos hoon tum is deer mein mojood aadmi ki taraf chalo wo tumhari khabar ka bada mushtaq hai tou hum jaldi se tumhare taraf chaley aaye aur hum tou is (janwar) ko Shaitan samajhte hain. truth of dajjal

Dajjal ne kaha ke mujhe besaan (shaam) ke nakhlistan ki khabar do? hum ne kaha is ki kounsi khabar matloob hai? is ne kaha ke kya wo phal lata hai? hum ne kaha haan. is ne kaha anqareeb wo phaldar nahi rahega. accha mujhe bahar-e-tibriya ki khabar do? kya is mein paani rawan dawan hai? hum ne kaha haan khub rawan dawan hai.

Is ne kaha ke anqareeb wo khushk ho jayega. is ne kaha mujhe zaghar (Shaam) ke chashmey ke mutaliq batao kya is mein paani mojood hai aur kya log is ke paani se khaiti bari karte hain? hum ne kaha haan is mein paani bhi mojood hai aur log is ke paani se khaiti bari kar rahe hain. is ne kaha ke Mujhe Arab ke Nabi ki khabar do? hum ne kaha ke wo Makkah se hijrat kar ke Yasrab (madina) ja pohancha hai. truth of dajjal

Is ne kaha kya Ahle Arab ne is se ladai ki hai? Hum ne kaha haan. is ne kaha phir nateeja kya raha? hum ne kaha ke wo Nabi apne gird o paish mein ghalib aa chuka hai. is ne kaha kya waqye aisa ho chuka hai? hum ne kaha haan. is ne kaha ke logon ke liye is ki itaat hee behter hai. Aur mere mutaliq suno main Maseeh Dajjal hoon, anqareeb mujhe khurooj ki ijazat di jayegi aur main 40 dino mein puri Roo-e-Zameen ko fatah kar loonga albata Makkah aur Taiba (Madina) mujh par haram kar diye gaye hai agar main is ki taraf rukh karoon tou wahan talwar lahratey farishtey mujhe rok dengey jo wahan pahrey par muqarar hongey.

Hazoor Nabi Kareem (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne apna Aasa mimber par 3 martaba takratey huway farmaya: “Yahi Tayiba (Madina) hai. (aur wo Dajjal hai) kya main tumhe is ke baarey mein bataya nahi karta tha?” logon ne kaha kyon nahi. phir Aap (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne farmaya ke “Mujhe Tameem ki baat is liye acchi lagi ke yeh meri is khabar ke mushabeh hai jo main tumhe Dajjal aur Makkah o Madina ke baarey mein bataya karta tha.”

Khabardar! wo (Dajjal) Darya-e-Shaam mein ya darya-e-yaman mein hai? nahi balkay wo mashriq ki taraf hey, wo mashriq ki taraf hey, wo mashriq ki taraf hai aur Aap (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne mashriq ki taraf apne haath se bhi ishara farmaya.

🌺Sahih Muslim; Kitab ul Fitan 119-2942 truth of dajjal
🌺Sunan Abu Dawood, 4325
🌺Jame Tirmizi, 2253
🌺Sunan Nisai, 3547
🌺Sunan Ibne Majah, 2045

۞Hadees

Hazrat Huzaifa (R.A) farmatey hai ke maine Allah ke Rasool (Sallallahu Alaihay Wasallam) se suna ke: “Jab Dajjal khurooj karega tou is ke sath paani (jannat) aur Aag (jahanum) hogi jisey log aag samjhien ge wo thanda pani hai aur jisey log pani samjhenge wo darhaqeeqat jalaney wali aag hai agar tum mein se kisi ko is ka samna ho tou wo is mein dakhil ho jo Aag dekhai deti hai kyon ke wo darasal thanda pani hai.”

🌺Sahih Bukhari kitab ahadees al anbiya 3450

۞ Hadees

Hazrat Mugheera bin Shoba (R.A) farmatey hai ke Dajjal ke baarey mein Jis qadar sawalaat maine Nabi Kareem (Sallallahu Alaihay Wasallam) se puchay hai aur kisi ne nahi puchey (tou) Aap (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne muje kaha: “tumhe is se kya khatra hai? meine arz kiya ke log kehte hai ke is ke paas rotion ka pahaar aur pani ki naher hogi? farmaya ke wo Allah Ta’ala par is se bhi (kai darja) asaan hai.”

🌺Sahih Bukhari; Kitab ul Fitan 7122 truth of dajjal

۞ Hadees

Hazrat Abu Saeed (R.A) se marvi hai ke ek din Rasool Allah (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne hume Dajjal ke mutaliq ek taveel Hadees sunai Hazoor (Sallallahu Alaihay Wasallam) ki hadees mein yeh bhi tha ke Dajjal ayega aur is ke liye na mumkin hoga ke wo Madina ki ghation (raston) mein dakhil ho sakey chunachey wo Madina munawra ke qareeb ek shor zada zameen par qayam karega. phir is din is ke paas ek mard e momin jayega jo afzal tareen logon mein se hoga aur wo dajjal se kahega ke main shahadat deta hoon ke tu wohi dajjal hai jis ke barey mein Allah ke Rasool (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne hume hadees bayan farmayi thi.

Dajjal (logon) se kahega ke agar main is shakhs ko qatal kar doon aur phir zinda kar dekhaon tou kya phir bhi tumhe mere (Rab hone ke) muamley me Shaq hoga? log kaheinge nahi. chunachey wo is shakhs ko qatal kar dega aur phir zinda kar dega. ab wo shakhs kahega ke Wallah mujhe tere baarey mein pehle itni baseerat na thi jitni ab aa chuki hai (key tu waqai dajjal hai) is par dajjal phir isey qatal karna chahega magar is martaba wo isey maar nahi sakega.”

🌺Sahih Bukhari; Kitab ul Fitan 7132

Dajjal duniya ka sabse bada Fitna

۞ Hadees 
Hazrat Imran bin Hiseen (R.A) farmatey hai ke Allah ke Rasool (Sallallahu Alaihay Wasallam) se maine suna ke “Paidaish e Adam A.S se ta Qayamat Dajjal se bada koi muamla (fitna) nahi hai.”

🌺Sahih Muslim; Kitab ul Fitan 2946

۞ Hadees
Ek riwayat mein hai ke: “Paidaish-e-Adam A.S se waqoo e Qayamat tak Fitna-e-Dajjal se bada koi fitna nahi.

🌺Masnad Ahmad 29/4

۞ Hadees
 Hazrat Huzaifa (R.A)
farmatey hai ke Allah ke Rasool (Sallallahu Alaihay Wasallam) ke paas Dajjal ka Zikr kia gaya tou Aap (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne farmaya: “Fitna Dajjal ki banisbat tumhare bahmi fitna fasad ka mujhe ziada khauf hai (k tum zaroor bahmi fitna o fisaad barpa karo ge) guzashta logon mein se jo koi is Fitney se mehfoz raha wo darasal mehfoz hai aur aaj tak dunia mein jo koi chota ya bada fitna ronuma hota hai wo Dajjal ke Fitney ki waja se hai.”

🌺Masnad Ahmad 482/5
🌺Majma al zawaid 646/7 truth of dajjal

۞ Hadees
 Hazrat Anas (R.A) se mairvi hai ke Allah ke Rasool (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne irshad farmaya: “Jo bhi Nabi maboos huwa is ne apni ummat ko kaaney kazaab (dajjal) se zaroor daraya hai. khabardar! wo kana hai aur tumhara Rab kana nahi hai aur is ki aankhon ke darmayan kafir likha hoga.”

🌺Sahih Bukhari; Kitab ul Fitan 7131 truth of dajjal

۞ Hadees 
Hazrat Abdullab bin Hawala (R.A) se mairvi hai ke Allah ke Rasool (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne irshad farmaya: “Jo shakhs 3 (hadsaat ke) mawaqon par mahfoz raha wo nijaat pa gaya. Aap (Sallallahu Alaihay Wasallam) ne yeh baat 3 baar duhrai. (phir farmaya).
(1) Meri Maut, (2) Dajjal, (3) Aur Deen e Haq par qayem fayaaz khaleefa ka qatal.

🌺Masnad Ahmad 153/4
🌺Ibne Abi Saiba 649/8
🌺Hakim 108/3

Truth of Dajjal.

https://fokatkamaal.com/there-are-times-when-pluto-is-closer-to-the-sun-than-neptune/

Hampton v1.1.9 – Home Design and Renovation WordPress Theme

0

Hampton – modern, contemporary Home Design WordPress Theme fits perfectly for a home repair business agency, home interior design bureau, house renovation and remodeling company, as well as any corporate house maintenance services, such as plumbing, decorating, roofing, carpentry firm, construction & remodelling business, architecture company etc.

Demo: https://themeforest.net/item/hampton-home-design-and-house-renovation/19217437

Download “Hampton v1.1.9

Lorem Ipsum v1.2.4 – Books & Media Store WordPress Theme

0

Lorem Ipsum is a beautiful & colorful Book Store WordPress Theme that will be a splendid solution for your modern online library, bestseller shop company, literature blog, book lovers portal, online courses agency & online bookstore bureau. The theme is ideal for online websites selling any media products, like audio and electronic books, music, movies, video games or micro courses.

Demo: https://themeforest.net/item/lorem-ipsum-books-media-store/18892715

Download “Lorem Ipsum v1.2.4”

Kids Planet v2.2.8 – A Multipurpose Children WordPress Theme for Kindergarten and Playgroup

0

Kids Planet is a fun, colorful & attractive WordPress Theme. It is crafted for any children oriented website: childcare, day care center, preschool, kindergarten, children art & craft school. Also it fits nursery, education & training center, primary/elementary school, pediatric department and even kids toy shop.

Monyxi v1.1.6 – ICO Cryptocurrency Trading Business Coach WordPress Theme

0

Monyxi is a multi-purpose CryptoCurrency WordPress Theme. It is powerful, modern and bold, perfect for cryptocurrency and financial blog in general. You may also use it as a cryptocoach website or simply a financial advisor and bookkeeper website. Tell the world about your crypto business company or ICO agency and how much you earn with your mining rig or cryptocurrency business organization in the overall.

Demo: https://themeforest.net/item/monyxi-cryptocurrency-trading-coach-wordpress-theme/22219932

Download “Monyxi v1.1.6”

Eject v1.4.3 – Web Studio & Creative Agency WordPress Theme

0

Eject is stylish, responsive and easy-to-use Business WordPress Theme best suited for contemporary web design studio and creative agency, web designer’s portfolio, marketing bureau, and advertising firm, digital & graphic design, website building.

Demo: https://themeforest.net/item/eject-web-studio-creative-agency/20768885

Download “Eject v1.4.3”

Deon v1.0 – Technology and Software Company Theme

0

The digital world is in your hands with Deon, a theme we designed for all modern technology company and software development websites. The theme features carefully designed layouts ideal for every contemporary tech blog, IT company, app landing page, IT services agency, tech startup, as well as for tech support, and every modern software company showcase. Improve your tech company byte by byte with Deon!

Demo: https://themeforest.net/item/deon-technology-and-software-company-theme/36109870

Download “Deon v1.0”

Katelyn v1.0.8 – Creative Gutenberg Blog WordPress Theme

0

Katelyn is a clean & fresh WordPress Blog based on Gutenberg page builder. It is apt for guest post blog, rouge, niche blogs, giver, viral blogs, giveaways, guides, personal portfolio & how-to blogs. Also, it fits homer, the tell-all, business, cryptocurrency, professional, reverse, writer & world news.

Demo: https://themeforest.net/item/katelyn-gutenberg-blog-wordpress-theme/23198917

Download “Katelyn v1.0.8”

Podium v1.1.6 – Fashion Model Agency WordPress Theme

0

Podium is a beautiful and stylish Fashion WordPress theme crafted for aesthetic lifestyle magazine, online fashion, fashion blogger, fashion editor, escort services, style trends blog, health and beauty shop, creative lingerie designer, brand design and healthy lifestyle blog.It will fit women skin care, girls hair care, nail care blog and girl makeup blogs.

Demo: https://themeforest.net/item/podium-model-agency-wordpress-theme/22137912

Download “Podium v1.1.6”

Jupi v1.6.2 – Product Landing WordPress Theme

0

Jupi – Product Landing WordPress Theme – Product Landing WordPress Theme is a modern design for marketing your electronics product business. Jupi – Product Landing WordPress Theme will gives interactive in any kind of product presentation for your company. Its very clean and modern design we make it with our love. Integrated with latest WordPress framework, Elementor Page Builder and bootstrap 3x latest grid system that’s very easy to use. All the code are well organized and commented to make any change easy to do without any problems with Elementor page builder. and we assure that Jupiter – Product Landing WordPress Theme help you to promote and increase your business, You can also use Jupiter – Product Landing WordPress Theme template for any kind of product landing business purpose. likes use for business, use for watch landing, digital product landing, drone landing, you can use multipurpose, product landing, use for retail, use for electronics / Product selling shop or store, this template help you much to increase your business.

Demo: https://themeforest.net/item/jupi-product-landing-wordpress-theme/26751570

Download “Jupi v1.6.2”

Ciao v2.1.0 – Minimalist Elementor WooCommerce Theme

0

Ciao is unique and modern looking eCommerce Theme built with Elementor page builder. It is the most Flexible WooCommerce Theme with powerful shop functionality. All these amazing features are blended together in Ciao – your powerful, stylish and attractive responsive WooCommerce Theme. Make your business with our theme. We are sure that it will satisfy all your needs!

Demo: https://themeforest.net/item/ciao-minimalist-elementor-woocommerce-theme/23192869

Download “Ciao v2.1.0”

20,764FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Recent Posts